Några exempel från AB audiolas samarbete med Varvshistoriska föreningen i Karlskrona

Exempel produktion för Medborgarskolan, Sverige