Presentationsteknik – synopsis

Avsnitt 2 – Några utgångspunkter

Presentation i stort och smått

En bra presentation handlar om att nå ut med ett budskap på bästa sätt. Genom att planera, veta vad man vill och att förstå förutsättningarna ökar din chans att lyckas. 

Kommentar:

Ny arbetsversion 2019-02-25

Hitta din lyskraft 

Vi har alla något i oss som kan lysa. En inre glöd och livskraft som kan komma fram när du kommunicerar med andra. Det märks, på hela dig, om du tror på det du säger.

Kommentar:

Ny version med röster från Gbg

Sista delen i denna film kommer att bli längre och bygger på att Anette ger konkreta tips rubrikerna.  

Nervositet – panik eller kraft

– Jag får panik bara av tanken att stå på scen!

Att vara lite nervös inför ett anförande är normalt och drabbar de flesta. För några av oss innebär en presentation eller ställa sig upp och prata på föräldramötet en nästan omöjlig utmaning och ändå måste vi ibland!

Kommentar:

Anette som berättar om sin väg från den blygaste flickan till skådespelare

Uppgifter

Uppgift 1
I filmen Presentation i stort och smått framhålls vikten av att noga planera det som ska sägas men även att försöka visualisera hela framträdandet. Med utgångspunkt från filmen gör din egen Kom ihåg-lista, gärna i punktform, om vilka frågor du bör ställa dig när du planerar din presentation.
Försök också visualisera din presentation från början till slut, t ex hur ska det vara möblerat, vilka frågor kan komma upp. Skriv ner det du tror oftast inträffar i det du håller på med.

Uppgift 2
Inför ett framträdande behöver vi förbereda oss praktiskt och mentalt. Inte minst den mentala förberedelsen är viktig för att lyckas. Hur gör du själv?