Presentationsteknik – synopsis

Avsnitt 5 – Skapa en presentation

Innehåll, avgränsning och målgrupp

Genom att fundera på vad du vill få sagt och vem som är mottagare ökar du chansen att nå fram. Genom att avgränsa innehållet blir det enklare att greppa för din publik. 

Kommentar:

Ny rubrik ,Ingress klar

Presentationens delar

En bra presentation har ett genomtänkt flöde och tydlig story, precis som en bra film. Genom att variera tempot och hur du berättar engagerar du dina åhörare. 

Kommentar:

Ingress klar

Några komihåg-punkter

 • Kunna mitt ämne för att låta trovärdig och göra det intressant
 • Förbereda mig väl: samla, sovra och strukturera mitt stoff
 • Anpassa språket till åhörare och ämne – målgrupp
 • Hålla koll på tiden
 • Anslag – variation – flöde
 • Tro på det du säger – vara övertygande och engagerad både vad gäller innehåll och framförande
 • Ha ögonkontakt med alla
 • Tala tydligt, lugnt och lagom starkt
 • Poängtera, betona och upprepa, sammanfatta
 • Ha ett medvetet kroppsspråk
 • Aktivera publiken
 • Avsluta bra, gärna med knorr

Kommentar:

OBS Testlista Inte Klar…

Uppgifter

I denna uppgift ska du skapa en egen lista på vad som är viktigast för just dig.