Presentationsteknik – synopsis

Avsnitt 3 – Låt kroppen tala

Låt kroppen tala

Vi kommunicerar med kroppen. Vi vet oftast en människa är glad, ledsen, uppgiven eller engagerad genom att se hur hon står och går. Vårt kroppsspråk kan förstärka våra budskap men också motsäga det det som sägs. I det här avsnittet fokuserar vi på hur du kan bli mer medveten om ditt kroppsspråk och du får också en många bra övningar för att lära mer.

Kommentar:

Arbetsversion 2019-04-15

Texter och uppgifter uppdaterade 2019-05-15

 

Uppgift 1 – Låt kroppen tala

Gör övningarna tillsammans med Anette och deltagarna. Upprepa övningarna i samband med att du ska hålla en presentation. Det krävs mycket träning för att allt ska sätta sig i kroppen, automatiseras.

 

Känsla och energi

Genom att lära dig att hitta en positiv och skön känsla inför ditt framträdande blir du både säkrare och gladare inför din publik. 

Kommentar:

Arbetsversion 2019-04-15

Texter och uppgifter uppdaterade 2019-05-15

Uppgift 2 – Känsla och energi

Börja iaktta dig själv.  Hur står jag (hållning, fötter)? Hur går jag? Använder jag lite eller mycket gester när jag pratar? Rynkar jag pannan flackar med blicken. Utstrålar jag energi? Be någon filma dig i olika situationer. Titta sedan på dig själv inte bara en gång utan flera. Börja sedan arbetet med det du vill förändra. Filma igen efter ca en månad. Ser du någon skillnad?  Fortsätt så här till du bli nöjd med vad du ser.