Karlskrona 1780-talet – krig, skeppsbyggeri och storpolitik