1. Introduktion

Välkommen till utbildningen Inspirera till lärande där du i det här avsnittet får en genomgång av utbildningens innehåll, upplägg och hur du kan använda materialet.

 

Ledarens olika roller

En grupp som lär tillsammans förändras över tid. För dig som ledare innebär det att du måste ta olika roller under kursens gång.

Uppgift

Din uppgift som ledare är att få deltagarna att känna sig välkomna och nyfikna på den kunskapsresa som ni ska göra tillsammans. Fundera på och skriv ner hur du på bästa sätt kan stötta deltagarna i deras lärande. Ta hjälp av filmen ”Ledarens olika roller”.