2. Mål och sammanhang 2020-04-02

 

Uppgift

Vilka faktorer är avgörande för att hjälpa deltagarna i lärprocessen?