3. Formativt arbetssätt 

Fem nyckelstrategier för ett formativt arbetsätt

Skolforskaren Dylan William har formulerat fem nyckelstrategier för formativt arbetssätt som du kan använda dig av i din kurs/cirkel.

I denna film berättar Anna Åhlvik, ledarutbildare i Medborgarskolan och lärare på Wiks folkhögskola, hur hon praktiskt tillämpar de fem strategierna tillsammans med sina deltagare.

.

Fem nyckelstrategier

Uppgift

Din uppgift är nu att tänka igenom hur du vill utvecklas som ledare – att formulera ett lärandemål.

Ta god tid på dig att analysera och skriftligt formulera vad du behöver lära dig. Fundera sedan på hur du ska göra för att nå dina lärandemål – lärprocessen. Försök skapa en helhetsbild över ditt lärande!

Använd dessa fem frågeställningar som hjälp.

  • Vad ska jag lära mig/hur vill jag utvecklas?
  • Hur ska jag göra för att komma vidare mot målet?
  • Hur kan jag bedöma och styra mitt lärande/min utveckling? Hur menar du?
  • Vad kan jag redan/Var är jag idag?
  • Vad är nästa steg?