4. Återkoppling Del 1

4. Återkoppling Del 2

Kritik och återkoppling – historien om Austins fjäril

Critique and feedback – the story of austin’s butterfly – Ron Berger

En alldeles förtjusande berättelse om hur barn med rätt guidning kan stötta varandras utveckling med hjälp av konstruktiv kritik och återkoppling. Ett lysande exempel på hur gruppen lär tillsammans, oavsett ålder.

Uppgift 1

När du tittat på filmerna, fundera på hur du ska ge återkoppling i ditt ämne. Tänk på att återkopplingen ska vara tydlig, informativ och framåtsyftande. Den ska vara fri från värdeomdämen och uppgiftsinriktad. Du ska också kunna ge exempel på att lärande ägt rum. Det är en hel del att hålla i minnet och vi rekommenderar dig därför att skriva ner både frågor och kommentarer som hjälper dig att ge utvecklande och inspirerande återkoppling till deltagarna.

Utgå alltid från nedanstående frågor som utgör grunden för en effektiv återkoppling. Uppmana också deltagarna att ställa samma frågor till sig själva.

  • Var befinner du dig nu i förhållande till lärande målet/en??
  • Vart ska du?
  • Hur ska du ta dig dit?
  • Vad är nästa steg?

Uppgift 2

Gör upp en plan för hur du ska ta reda på vad dina deltagare förstått och lärt sig under sammankomsten. Ett bra sätt att få reda på det är att arbeta med Exit Tickets (lärkvitton), lär mer om detta via länken ”Exit tickets synliggör gruppens lärande”https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/exit-tickets-synliggor-gruppens-larande/

Hämta också inspiration från Flexikon, Feedback i en digital tid, http://flexikon.folkbildning.net/flexibla-metoder/deltagarperspektivet-intro/aterkoppling-i-en-digital-tid/ om du vill använda digitala verktyg för att få återkoppling. Det finns gott om digitala verktyg som lämpar sig för Exit tickets.