6. Avslutning och länkar

 

Länkar och läs mer

Tekniktips

Flexikon – guide till digitalt lärande

I Flexikons avdelning Digitala verktyg  hittar du mycket matnyttigt är det gäller teknik och utrustning för flippat klassrum och andra digitala metoder.

http://flexikon.folkbildning.net/digitala-verktyg/

Artiklar

JOHANNA ULRIKA ORRE

Rätt feedback visar vägen (Grundskoläraren, ges ut av lärarförbundet)

https://www.lararen.se/grundskollararen/annat/ratt-feedback-visar-vagen

GERTRUD SVENSÉN

Formativ bedömning stärker lärandet (Grundskoläraren, ges ut av lärarförbundet)

https://www.lararen.se/grundskollararen/annat/formativ-bedomning-starker-larandet

Skolverket: Flippade klassrum har både för- och nackdelar

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/flippade-klassrum-har-bade-for–och-nackdelar

Filmer

Dylan William intervju skolvärlden

https://skolvarlden.se/webb-tv/skolvarlden-traffar-dylan-william

Christian Lundahl Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning (Om exittickets/lärkvitton i början)

https://www.youtube.com/watch?v=GEQWcf3arKw

Exit tickets synliggör gruppens lärande

https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/exit-tickets-synliggor-gruppens-larande/

Litteratur

Dylan William

Att följa lärande i praktiken – Formativ bedömning i praktiken

Handbok i formativ bedömning – strategier och praktiska tekniker

Christian Lundahl

Bedömning för lärande

 

 

Typ denna lista (men egengjord): https://www.konftel.com/sv-se/academy/eight-things-to-think-about-before-a-video-conference

Länkar