Välkommen till Inspirera till lärande

Här får du bekanta dig med nya metoder för lärande som fått mycket positiv respons världen över. I korthet går metoderna ut på att du ska stötta dina deltagare i lärprocessen och hjälpa dem att ha kursmålen i fokus – lära dem att äga sitt eget lärande. I filmade intervjuer möter du ett antal engagerade ledare som delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring formativt arbetssätt och flippat klassrum.

Utbildningen är indelad i sex avsnitt där de fyra första hänger samman och där varje avsnitt stegvis bygger upp kunskapen om hur du kan hjälpa dina deltagare att utveckla sitt lärande genom ett formativt arbetssätt. I avsnitt fem går vi igenom grunderna för flippat klassrum och i det sjätte avsnittet finns tips på länkar och litteratur för dig som vill veta mer.

Metod

Om du ska få ut maximalt av utbildningen ska du börja från början med avsnitt 1 och sedan arbeta dig igenom dem i stigande nummerordning. Som nämndes tidigare bygger varje avsnitt steg för steg upp kunskapen om formativt arbetssätt. Här följer en förteckning över vad du bör tänka på vid dina distansstudier.

 • Gör upp en studieplan för vilken/vilka dagar du tänker ägna dig åt utbildningen.
 • Skriv in dag och antal timmar i din kalender så att det blir av, gör upp ett schema vecka för vecka.
 • Bestäm även ett datum för när du ska vara klar med utbildningen
 • Fastställ dina lärandemål för varje vecka och se till att du når dem
 • Titta många gånger på filmerna och gör gärna anteckningar precis som du skulle gjort om du deltagit i en föreläsning eller kurs.
 • Var noga med att göra de uppgifter som finns i utbildningen
 • Börja tillämpa det som du lär dig dina kurser
 • Bilda gärna en studiegrupp tillsammans med andra ledare som också går utbildningen.

Utbildningens mål

När du gjort utbildningen ska du:

 • Förstå hur formativt arbetssätt påverkar din ledarroll
 • Veta hur du tillämpar strategierna för formativt arbetssätt
 • Veta hur du ska ge informativ och framåtsyftande återkoppling
 • Veta vad flippat klassrum är och fått verktyg för att börja flippa din kurs

Omfattning: 4-6 timmar

Utbildningen Inspirera till lärande är producerad av Ola Hallqvist/AB audiola och Fredrika Trogard, ledarutbildningsansvarig på Medborgarskolans förbundskansli

1. Introduktion

1. Introduktion

2. Mål och sammanhang

2. Mål och sammanhang

3. Formativt arbetssätt

3. Formativt arbetssätt

4. Återkoppling

4. Återkoppling

5. Flippat klassrum

5. Flippat klassrum

6. Avslutning och länkar

6. Avslutning och länkar