Framtiden är digital…

Folkhögskolan är inne i en spännande tid. Mycket nytt väntar om hörnet och mycket är redan på gång.
FSO – Folkhögskolornas serviceorganisation startade 2014 och finns för att stötta verksamheten på landets folkhögskolor och att stimulera fortsatt utveckling. På denna temasida presenterar vi en del av det nyskapande arbete kring digitalt lärande som pågår runt om i Sverige. Alla filmer och videoklipp är ursprungligen producerade för Folkbildningsrådet. Här berättar vi också om en del av de resurser som vi erbjuder för dagens och framtidens folkbildning.

Väl mött och hör gärna av dig med tankar och synpunkter kring digitalt lärande och utveckling.
Heli Nordberg-Lindell, verksamhetschef FSO – Folkhögskolornas serviceorganisation. 

Tre videoreportage om digitalt lärande i folkbildningen

Musik på Distans

Sommenbygdens folkhögskola

På Sommenbygdens folkhögskola i Tranås har man kommit igång med den digitala utvecklingen. Man bedriver flera nätbaserade kurser där Musik på Distans är ett exempel. Kursen går 2015 för andra gången och både rektor Caroline Brun och Magnus Eriksson, kursansvarig, är nöjda med hur det fungerar. Under våren gick 14 deltagare från hela landet denna kurs som går på kvartsfart.

Flexibel Bibel och om att fånga bollar i luften

Hjälmareds folkhögskola

Distanskursen Flexibel Bibel är ett exempel på hur man jobbar digitalt på Hjälmareds folkhögskola. Kursen utvecklas i dialog med eleverna. Genom att lyssna på vad deltagarna eftersöker får man tips om hur man ska fortsätta att utveckla det digitala lärandet på skolan. Att fånga de digitala bollar som just nu är i luften har blivit en väg att komma vidare.
– De sista åren har betytt att vi tagit steg i att förstå hur vi kan utveckla vår pedagogik och vårt möte med de studerande, säger Mikael Lindgren som är rektor på skolan.

Digital utveckling på Folkuniversitetet Väst

På Folkuniversitetet i Väst i Göteborg möter vi läraren Pantea Rinnemaa som skapar digitala anslagstavlor tillsammans med sina deltagare.
– Jag tycker det är dags att modernisera undervisningen, säger hon i inslaget.
I reportaget berättas också mer om satsningar på datorkörkort och personalfortbildning och om Folkuniversitetets digitala funderingar och planer för framtiden.

Tre viktiga resurser för digitala folkbildare

Folkbildningsnätet

med studiematerial, tv- och radioprogram, First Class, videomöten och många andra viktiga verktyg för digitalt lärande.

folkbildning.net

Nättidningen re:flex

In- och omvärldsbevakning av flexibla metoder och digitalt lärande. Spännande artiklar, pedagogiska tips och mycket annat.

Nättidningen re:flex

Flexikon

Här hittar den nyfikne både konkreta verktyg och inspiration kring hur nya pedagogiska möjligheter kan berika undervisning och lärande inom folkbildningen.

Flexikon – guide till digitalt lärande

Workspace – ett lekfullt sätt att lära

Workspace är ett spännande sätt att lära mer kring digitala verktyg och flexibla metoder. Tillsammans med andra samlas man under två dygn och skapar och lär. Här ett exempel från hösten 2014.

Tolv röster om digital utveckling i folkbildningen

Vad innebär digitalt lärande? Vilken roll spelar folkbildningen i denna utveckling? Hur ser framtiden ut?

I detta collage möter vi tolv personer från folkhögskolor och studieförbund som delar med sig av sina tankar kring folkbildning och digitalisering.

Åtta folkbildare om digitalisering och rådslagsarbete

Heli Nordberg Lindell, Verksamhetschef för Folkhögskolornas serviceorganisation

Den 1 juli 2014 startade Folkhögskolornas serviceorganisation sin verksamhet. Ambitionen med denna helt nya organisation är att skapa bästa möjliga service till folkhögskolorna i form av kommunikation och marknadsföring, utveckling och stöd i internationellt arbete. Heli Nordberg Lindell är verksamhetschef för FSO och berättar här om sina tankar kring rådslag och digital utveckling inom folkbildningen.

Thomas Nilsson, ordförande i OFI, om rådslagsarbetet
och vad som händer nu

Thomas Nilsson är ordförande för OFI –  Offenligtägda Folkhögskolors Intresseorganisation. I den här intervjun berättar han om hur han ser på läget när det gäller digital utveckling inom folkbildningen. Bland annat berör han vilka planer och åtgärder som är på gång för att främja arbetet.

Intervju Stig-Olov Blixt, Folkuniversitetet

På Folkuniversitetet i Väst tar man frågor kring digital utveckling på allvar. Man genomför omfattande personalfortbildningar, driver ett antal utvecklingsprojekt och man använder idag också digitala verktyg i många kurser och cirklar.
Stig-Olov Blixt är stiftelserektor och i den här intervjun utvecklar han sina tankar och funderingar kring konkurrens, digital utveckling och studieförbundens roll i framtiden.

Eva Avgerinou, rektor på Mora folkhögskola

Eva Avgerinou är rektor på Mora folkhögskola och menar att folkbildningen ska vara med och påverka den digitala utvecklingen i Sverige.

– Vi ska inte vara steget efter och springa ifatt utan vi ska vara med och sätta vår demokratiska prägel på den digitala utveckling som sker.

Ett exempel är projektet ”Anpassad IT i vardagen” som man driver på skolan och som tar sin utgångspunkt i de behov av tillgänglighet som intellektuellt funktionshindrade personer kan ha.

Caroline Brun, rektor på Sommenbygdens folkhögskola

Sommenbygdens folkhögskola i Tranås har man kommit en bit på väg när de gäller digitalt lärande. Bland annat driver man olika distanskurser och jobbar med skärminspelning och flippat klassrum. Genom att ta fram en handlingsplan för hur man ska utveckla det digitala lärandet på skolan har man fått en större tydlighet i hur man ska och kan agera framöver, säger Caroline Brun som är rektor på skolan.

Göran Götbo, resursperson i rådslagsarbetet under 2014

Göran Götbo är lärare på Fornby folkhögskola och är en av det tiotal resurspersoner runt om i landet som jobbat speciellt med rådslagarbetet. Här hör vi honom vad berätta vad satsningen betytt och hur man jobbar kring utveckling av digitalt lärande på skolan.

Åsa Kratz, ordförande Folkhögskoleföreningen inom SKL

– Tekniken går så otroligt snabbt idag men det finns också väldigt många som står utanför och där tror jag att folkbildningen har en nyckelroll.

Det menar Åsa Kratz som är ordförande i Folkhögskoleföreningen inom SKL. För henne är arbetet med att digitalisera folkbildningen viktigt för att öka människors möjligheter till kommunikation och bildning även utanför allfarvägarna.

Sofie Sandholm, lärare och resursperson under Rådslaget 2014

Sofie Sandholm är lärare på Skarpnäcks folkhögskola. Hon är rutinerad när det gäller digital pedagogisk utveckling och har jobbat med frågorna både inom och utanför skolan i många år. Som resursperson hade hon under 2014 kontakt med och stöttade ett tjugotal folkhögskolor dessa under deras rådslagsarbete. Hon menar att det är en spretig totalbild av hur pass man kommit igång med digitalt lärande på olika de skolorna. Det som förenar är att det finns stora behov av olika typer av fortbildning bland såväl lärare som rektorer.

”Det här är inte något vi gör för att sätta guldkant på vårt eget arbete… utan för att ge våra deltagare de bästa förutsättningarna för framtiden”
Sofie Sandholm

Om denna sida

Mer om FSO – Folkhögskolornas serviceorganisation hittar du på vår ordinarie hemsida. Här hittar du också kontaktuppgifter till oss som jobbar på FSO.

Denna sida är producerad för FSO – Folkhögskolornas serviceorganisation av Ola Hallqvist/ AB audiola. Alla filmer och videoklipp är ursprungligen producerade för Folkbildningsrådet.

Om upphovsrätt / Creative Commons

Allt material är publicerat under så kallad Creative Commons (CC)-märkning. Vår beteckning är CC BY-NC-SA 4.0. Du kan hämta och använda texter, citat och filmklipp utan kostnad. Du får sprida, göra om, modifiera, bygga vidare och skapa nya verk. Men det finns motkrav från vår sida:

1. Sammanhanget där du publicerar materialet måste vara ickekommersiellt.
2. Du måste berätta varifrån du har hämtat materialet (dvs. härifrån) och märka det ”nya” verket med samma villkor. Du refererar till Flexikon och bjuder på det på samma sätt som du fått det själv. Glöm inte CC-märkningen.

Mer om Creative Commons