Behöver vi konst på allmänna platser och spelar det nån roll hur vi planerar och utformar städer och bostadsområden. Och vem bestämmer egentligen hur vi ska ha det?

I detta avsnitt besöker vi Sölvesborg. Där möter vi Sofia Lenninger som är kultur- och bibliotekschef och Fredrik Wikberg som stadsarkitekt för att diskutera arkitektur, stadsplanering och konst.

Musik: Jesper Norda

Foto: Ola Hallqvist/AB audiola

Frank Wikberg och Sofia Lenninger framför stationsbyggnaden i Sölvesborg, den plats som Fredrik valde som utgångspunkt för detta avsnitt av Konst i Blekinge-podden. Söder om stationen planeras nu för Innerhamnen som ska bli en helt ny stadsdel staden där gammalt och nytt ska mötas.
Sofia valde Stortorget i Sölvesborg, en plats som hon menar handlar handel och makt. På torget finns sedan 1948 skulpturgruppen Ask och Embla, ett av Sölvesborgs kännetecken, skapad av konstnären Stig Blomberg (1901-1970).